Valitse sivu

Yksityinen psykiatri Petteri Joelsson

Olen työskennellyt laillistettuna lääkärinä vuodesta 2011. Vastaanotollani hoidan laaja-alaisesti psykiatrisia ongelmia kuten mielialahäiriöitä, ahdistusta ja päihdeongelmia.

Laadin tarvittavat lausunnot (psykoterapia, lääkekorvattavuus) Kansaneläkelaitokselle ja muille viranomaisille. Ajokyvystä en laadi lausuntoja yksityisesti.

Koulutus & kokemus

Olen koulutukseltani oikeuspsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Seuraan aktiivisesti psykiatrian erikoisalan kehitystä. Osallistun kotimaisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin. Minulla on vuosien kokemus erityisesti masennuksen ja ahdistuksen hoidosta. Olen myös perehtynyt alkoholin liikakäyttöön liittyviin eriasteisiin ongelmiin.

Milloin on syytä käydä psykiatrilla?

 Psykiatrin vastaanotolla asioidaan vaihtelevista syistä. Esimerkiksi lisääntynyt ahdistus, alakuloisuus, väsymys tai unettomuus saattaa liittyä elämäntilanteeseen ja olla ajan kuluessa itsestään väistyvää, mutta taustalla saattaa olla myös hoitoa edellyttävä pitkäaikaisempi tila. Psykiatrin vastaanotolla jäsennellään, mistä tilanteessa on kyse ja käydään läpi toimenpidevaihtoehtoja. Varhainen puuttuminen psyykkisiin ongelmiin nopeuttaa niistä toipumista ja yksityisvastaanotolle voi saapua ilman yleislääkärin lähetettä.

Lääkitys

Monissa tilanteissa keskushermostoon vaikuttava säännöllinen lääkitys lievittää psyykkisiä oireita ja edesauttaa toipumista. Esitän potilailleni psyykenlääkitystä tarkan harkinnan nojalla.

Tasavirtastimulaatio

Masennusta voi hoitaa transkraniaalisella tasavirtastimulaatiolla (tDCS). Menetelmä perustuu otsalohkon alueelle suunnattuun matalaan sähkövirtaan ja se on yhdistettävissä muihin hoitoihin. Tasavirtastimulaatio toteutetaan neljän viikon ajan kotona 30 minuutin hoitokertoina. Vuokraan Sooman valmistamia laitteita vastaanottoni potilaille, jos se on hoidon kannalta tarpeen.

Psykoterapia

Mielenterveysongelmia voidaan hoitaa psykoterapialla, jossa keskustelu on keskeinen työkalu. Tällainen hoito on säännöllisesti toistuvaa ja usein pitkäaikaista. Vastaanotollani en tarjoa tätä hoitomuotoa, mutta autan löytämään sopivan psykoterapeutin ja laadin hoidon aloittamiseen tarvittavan lääkärinlausunnon. 

Hinnasto

Käynti 45 min 180 euroa
B-lausunto 120 euroa

Tasavirtastimulaatiolaitteiston vuokra 4 viikoksi 550 euroa (sis. perehdytys)

Ajanvaraus

Ajanvaraustiedustelut:

petteri.joelsson@fimnet.fi

Vastaanotto

Maanantaina: Kukonkarinkatu 4, Rauma

Erillisestä sopimuksesta muina aikoina: Puistokatu 15, Turku

Yksityisyydensuoja

 Vastaanotolla esille tulleet asiat ovat luottamuksellisia.

Kiinnitän erityistä huomiota yksityisyydensuojaan. Kirjaukset tallennetaan vastaanottotiloissani lukittuun paperiarkistoon, eikä käynnistä jää merkintöjä sähköisiin tietokantoihin. Tiloissa kulku on vähäistä ja odotusaulassa on vain yksi ihminen kerrallaan. Ulkopuolisille osoitettavat lausunnot luovutan asianosaiselle itselleen tarkastettavaksi.